A downloadable game for Windows

Download NowName your own price

Game này được viết theo hướng dẫn trên Linkedin Learning.

https://www.linkedin.com/learning/unity-4-2d-essential-training

Tôi đã thêm một vài UI cũng như thêm vào một vài map nhỏ.

Dùng các phím mũi tên trái phải để di chuyển, mũi tên hướng lên để bật jet...

Published Nov 06, 2017
StatusIn development
PlatformsWindows
Authorhuynh234
GenreAction

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

Build.rar 9 MB

Leave a comment

Log in with your itch.io account to leave a comment.